Košík 0 Kč
Doprava zdarma
nad 5 000 Kč
Nákup po telefonu
383 800 130

REKLAMACE

Proto, aby nebylo sporné, kdo má zubožené, hladové a nemocné zvíře na svědomí, sepsali jsme pro Vás záruční podmínky.

Je opravdu nutné tyto podmínky dodržet, jinak reklamace nebude uznána.

Slepičářovo záruční podmínky:

 Odchovna, kurník nebo kachník musí mít hladké lehce omyvatelné stěny i strop.

 Účinnou dezinfekci všech prostor, ve kterých se drůbež bude pohybovat, včetně přepravního zařízení proveďte před závozem nové drůbeže a poté pravidelně každé tři měsíce.

Zajistěe karanténu nové drůbeže po dobu 28 dnů od zakoupení, drůbež nesmí přijít do styku s jinou drůbeží a jejími výkaly, aby se zabránilo přenosu nemocí od starých slepic na mladé kuřice.

Veškerou zakoupenou drůbež je nutné krmit pouze krmivy, které odpovídají jejímu druhu a věku.

 Pokud zaznamenáte jakékoliv změny v chování a změny v kondici drůbeže, okamžitě se obráťte na veterinárního lékaře s žádostí o vyšetření, příp. zahájení léčby a nechte si vystavit protokol o vyšetření.

 O změně zdravotního stavu a výsledcích vyšetření, popřípadě úhynu drůbeže, počtu kusů a po odeslání vzorků veterinárnímu ústavu, ihned kontaktujte naši zákaznickou linku 383 800 130 nebo zašlete e-mail na objednavky@slepicar.cz.

 Ve svém zájmu a hlavně zájmu své nové drůbeže dodržujte  zásady hygieny, odchovu a výkrmu.

 Při reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu zboží, proto si ho pečlivě uschovejte, bez řádného dokladu nebude reklamaci vyhověno.

Novinky a akce zasíláme zdarma

Postup jak případně zrušit odběr novinek naleznete v každém zaslaném e-mailu.