Košík 0 Kč

REKLAMACE

Proto, aby nebylo sporné, kdo má zubožené, hladové a nemocné zvíře na svědomí, sepsali jsme pro Vás záruční podmínky.

Je opravdu nutné tyto podmínky dodržet, jinak reklamace nebude uznána.

Slepičářovo záruční podmínky:

 Odchovna, kurník nebo kachník musí mít hladké lehce omyvatelné stěny i strop.

 Účinnou dezinfekci všech prostor, ve kterých se drůbež bude pohybovat, včetně přepravního zařízení proveďte před závozem nové drůbeže a poté pravidelně každé tři měsíce.

Zajistěte karanténu nové drůbeže po dobu 28 dnů od zakoupení, drůbež nesmí přijít do styku s jinou drůbeží a jejími výkaly, aby se zabránilo přenosu nemocí od starých slepic na mladé kuřice.

Veškerou zakoupenou drůbež je nutné krmit pouze krmivy, které odpovídají jejímu druhu a věku.

 Pokud zaznamenáte jakékoliv změny v chování a změny v kondici drůbeže, okamžitě se  na nás obraťte, popř. také na veterinárního lékaře s žádostí o vyšetření, příp. zahájení léčby a nechte si vystavit protokol o vyšetření.

 O změně zdravotního stavu, popř. o výsledcích vyšetření, popřípadě úhynu drůbeže, počtu kusů a po odeslání vzorků veterinárnímu ústavu, ihned nás kontaktujte. Vše zašlete na e-mail na: objednavky@slepicar.cz nebo na adresu pro předání reklamavaného zboží JIhlavská 375,  396 01 Humpolec.

 Ve svém zájmu a hlavně zájmu své nové drůbeže dodržujte  zásady hygieny, odchovu a výkrmu.

 Při reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu zboží, proto si ho pečlivě uschovejte, bez řádného dokladu nebude reklamaci vyhověno.

Jak reklamaci uplatníte?

Protože si vážíme každého našeho spokojeného zákazníka, nabízíme tyto možnosti, jak uhynulou nebo nemocnou drůbež u nás reklamovat:

Vystavení slevového kupónu s neomezenou platností. Kupón můžete následně uplatnit při další objednávce na našem e-shopu.

Dovoz reklamované drůbeže v celé výši k Vám na dvorek. Nejprve je ovšem nutné nám doložit výsledky vzorků z veterinárního ústavu, popř. léčby nebo úhynu drůbeže. Dokumenty můžete zasílat elektronicky na objednavky@slepicar.cz nebo poštou na naši adresu.

Lze reklamovat:

  • Drůbež,
  • vrozené vady ( poškozená kostra, zobák a další),
  • pohlaví drůbeže,
  • záměna dodaného druhu drůbeže.

Záruka na zvíře

Zákon myslí v případě koupě zvířete i na záruku.

Reklamace zvířete

Pokud se vyskytne u drůbeže nějaký zdravotní problém, který nový majitel nezpůsobil, je nejlepší obstarat si u veterináře lékařskou zprávu a až teprve s ní uplatnit u prodávajícího reklamaci. Jako nový majitel v takovém případě můžete požadovat slevu z kupní ceny, nebo úhradu lékařských nákladů.

Jiné to je, pokud zvíře během záruční doby uhyne. V tom případě se jako nešťastný majitel musíte obrátit na specialisty a nechat udělat pitvu. Ne každý veterinář je specialista, takže je nejlepší obrátit se rovnou na Státní veterinární ústav. Pitevní zprávu pak přiložit k reklamaci a po Slepičářovi požadovat vrácení peněz.

Novinky a akce zasíláme zdarma

Postup jak případně zrušit odběr novinek naleznete v každém zaslaném e-mailu.